Koulutustarjontamme

Koulutamme kaikkia henkilöstöryhmiä räätälöiden koulutuksemme tilaajan tarpeiden mukaan – näin varmistamme laadun. Ota rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan juuri Teille parhaiten sopivasta koulutuskokonaisuudesta.  Koulutuksista kerättyjen palautteiden perusteella olemme onnistuneet loistavasti joten jatkamme samalla tiellä!

Turvallinen ja vanhusta arvostava kohtaaminen hoivatyössä

Jokaiselle seniorille kuuluu ihmisarvoinen ja turvallinen vanhuus. Koulutuksessamme opitaan turvallisia toimintamalleja haastaviin tilanteisiin hoivatyössä, olkoon uhkan aiheuttaja asiakas, omainen tai ulkopuolinen henkilö. Kaiken toiminnan perusta on ennakointi ja tilanteiden hallinta psykologisesti. Fyysisen rajoittamisen tekniikkamme ovat yksinkertaisia ja turvallisia niin henkilökunnalle kuin asiakkaalle.

Palvelualojen turvallisuuskoulutukset

Koulutuspaketti räätälöidään alakohtaisesti kohteen rikos- ja väkivaltariskit huomioiden. Koulutuksen pääpainona työyhteisön turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen paraneminen. Koulutuksessa opitaan hävikin vähentämistä, haastavan henkilön lukemista ja tunnetilaan vaikuttamista, rikostilanteiden juridiikkaa sekä taktiikkaa ja  toimintamalleja haastaviin tilanteisiin.

Työpaikkana asiakkaan koti

Koulutuspaketti ihmisten kotona ja ns. kentällä työskenteleville. Kotihoidon henkilökunta, sosiaalityöntekijät ja siivoojat työskentelevät usein asiakkaan kotona ja yksin. Asiakkaiden, omaisten, kotieläinten,… aiheuttamat pelkotilanteet ovat monelle asiakkaiden kotona työtään tekevälle arkipäivää. Koulutuksessa käydään kattavasti läpi toimintamalleja organisaatioon ja yksittäiselle työntekijälle eri ammattialojen erityistarpeet huomioiden.

Uhkatilanteiden hallinta kouluissa

Koulumaailman uhkatilanne haasteet ovat kasvussa. Turvallinen kouluympäristö luo edellytykset oppimiselle ja työssäjaksamiselle. Koulutuspaketti räätälöidään yksikkö kohtaisesti. Koulutuksessa luodaan toimintamalleja arkeen, opitaan turvallista kohtaamista haastavan henkilön (oppilas, huoltaja, ulkopuolinen) kanssa. Peruspaketti soveltuu mainiosti Veso-päivien ohjelmaksi.

Uhkatilanteiden hallinta varhaiskasvatuksessa

Lapsissa on tulevaisuus! Koulutuspaketti antaa työyhteisöön toimintamalleja haastaviin tilanteisiin, pääpainona ennakointi ja toimintamallien laatiminen etukäteen. Koulutuksessa käydään läpi haastavan lapsen tai huoltajan tunteiden ymmärtämistä ja tunnetiloihin vaikuttamisen tekniikoita.

Uhkatilanteiden hallinta lastensuojelulaitoksissa

Koulutuspaketti lastensuojelulaitosten haastaviin tilanteisiin. Koulutuksen pääpainona ennakointi ja tilanteiden ratkaiseminen ilman fyysistä kontaktia. Koulutuksessa pureudutaan omaan ajatteluun, tunteisiin vaikuttamiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Koulutuksessa käydään läpi itsesuojelua sekä turvallisia ja helposti omaksuttavia rajoittamistekniikoita.

Järjestyksenvalvojakoulutukset

Järjestyksenvalvojan peruskoulutus 40h

Suomi on täynnä suuria ja pieniä tapahtumia, joiden turvallisuudesta vastaavat järjestyksenvalvojat. Järjestyksenvalvojakoulutus kestää vain 40 tuntia ja sen hyväksytysti suorittaneet voivat hakea poliisilta järjestyksenvalvojakorttia ja toimia järjestyksenvalvojan tehtävissä. Koulutus sisältää teoriaa ja käytännönharjoitteita. Teemme koulutuksistamme mukaansatempaavia ja kunnia-asiamme on kouluttaa asiakaspalveluhenkisiä ja jämäköitä turvallisuusalan työntekijöitä.

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus 8h

Kertauskoulutus järjestyksenvalvojakortin omistaneille henkilöille, joiden hyväksyntä järjestyksenvalvojaksi on päättymässä. Koulutus sisältää teoriaa, ryhmätyön sekä käytännönharjoitteita. Koulutus toteutetaan mukaansatempaavalla ja keskustelevalla otteella!

Järjestyksenvalvojan kaasusumutinkoulutus 5h

Kaasusumutinkoulutus järjestyksenvalvojille. Koulutuksessa teoriaa sekä käytännönharjoitteita. Järjestyksenvalvojalla pitää olla suoritettuna fyysisen voimankäytön perusteet – osio 6h, ennen koulutukseen osallistumista.

Fyysisen voimankäytön perusteet 6h

Uusi 01.01.2017 voimaan tullut laki yksityisistä turvallisuuspalveluista muutti järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen 40h mittaiseksi. Uuteen peruskoulutukseen sisältyy fyysisen voimankäytön perusteet – osio 6h. Aiemmin järjestyksenvalvojakortin suorittaneiden on käytävä fyysisen voimankäytön perusteet – osio 6h, jos he haluavat kantaa järjestyksenvalvojan työtehtävissä patukkaa tai käsirautoja. Fyysisen voimankäytön perusteet on oltava suoritettuna, ennen järjestyksenvalvojan kaasusumutinkoulutukseen osallistumista